2 MIN LESETID

Zendesk Webhooks

Zendesk webhooks er en funksjon i Zendesk som lar deg motta sanntidsvarsler eller oppdateringer fra hendelser i Zendesk. Webhooks fungerer som en måte for ett system å varsle et annet system om nylige hendelser, og dette legger til rette for sømløs integrasjon og automatisering mellom ulike applikasjoner. 

I Zendesk kan webhooks konfigureres for å utløses når visse hendelser oppstår i Zendesk-kontoen din, for eksempel ved opprettelse av en ny sak, oppdatering av en eksisterende sak, eller når en ny bruker legges til. Når disse hendelsene finner sted, sender Zendesk en HTTP POST-forespørsel til en angitt URL, som vanligvis er et endepunkt i ditt eksterne system eller applikasjon. 

Zendesk Webhooks kan knyttes til ulike hendelser eller utløsere i Zendesk, inkludert: 
 • Hendelser i kunnskapsbasen 
 • Hendelser i nettsamfunnet 
 • Hendelser på organisasjoner 
 • Hendelser på brukere 
 • Hendelser i agentens tilgjengelighet 
Her er en oversikt over hvordan Zendesk webhooks fungerer: 
 1. Automatisering: Tilpasset arbeidsflyt som utløses i gitte Zendesk hendelser. 
 • Scenario: Når en ny sak opprettes i Zendesk. 
 • Bruk: Konfigurer en webhook som utløses når en ny sak opprettes. Den eksterne serveren kan motta webhook-dataene og automatisk oppdatere et internt system eller en database med informasjon om den nye saken.  
 1. Integrasjon: Holde eksterne systemer synkronisert med Zendesk-data. 
 • Scenario: Når en sak er tildelt og merket som "under arbeid" i Zendesk. 
 • Bruk: Sett opp en webhook for å fange hendelsen når en sak blir tildelt og status endres til "under arbeid". Informasjonen om saken kan deretter sendes til et prosjektstyringsverktøy som Jira eller Trello for å opprette oppgaver og holde prosjektinformasjonen oppdatert. 
 1. Varslinger: Sende varsler eller meldinger til eksterne systemer eller teammedlemmer når spesifikke hendelser oppstår. 
 • Scenario: Når en kritisk sak er merket som løst i Zendesk. 
 • Bruk: Tilpass en webhook for å overvåke statusendringer på saker. Når en kritisk sak løses, kan webhook'en utløses, og en varsling sendes til en ekstern kommunikasjonsplattform eller et teamvarslingssystem. 
Hjelp med Zendesk webhooks

For å sette opp webhooks i Zendesk, må du ha tilgang til Admin Center, navigere til “Apps and integrations” og “Webhooks”. Har du problemer med å sette opp Webhooks i Zendesk? Ta gjerne kontakt med oss. 

Vi hjelpder deg med Zendesk webhooks