6 MIN LESETID

Zendesk 2024: Se hva som er nytt

Zendesk kommer stadig med nyheter, her er noen av forbedringene Zendesk har gjort i 2024:

Nyheter for Zendesk Support

Ny saksstatus "Under arbeid"

"Under arbeid"/"In progress" legges til som en alternativ status på alle kontoer som opprettes etter 13. Februar 2024. Ønsker man denne statusen, kan den legges til manuelt.

Zendesk saksstatus "Under arbeid"

Det har kommet ytterligere forhåndstrente intent modeller for flere bransjer

Bransjene som nå har fått forhåndstrente intent modeller i Zendesk er: Reiselivsbransjen, overnattingsbransjen og turistbransjen. Disse er tilgjengelige med  intelligent ruting og Advanced AI bot

Se raskt nylige søk og nylig sett

Zendesk har fått ny søkemeny som viser deg de tre elementene du søkte etter sist og de tre elementene du besøkte sist.

search_onclick_menu_big

Agent Home

Agent Home er en ny og bedre startside for agentene i Zendesk. Her kan agentene administrere alt arbeid inkludert: 

  • Sakene de eier
  • Sakene de følgere eller står som kopi på
  • Aktive samtaler

Agent Home oppdaterer seg i sanntid, og viser umiddelbart saker som er tildelt gjeldene bruker, samt de nyeste oppdateringene, uten behov for manuell oppdatering. Merk: Agent Home har noen begrensninger og støtter kun følgende kanaler: web, e-post og messaging, men de andre er på vei. Kontakt oss om du er usikker på om du bør aktivere Agent Home.

Zendesk Agent Home

Nyheter for Zendesk Explore

Man kan endre agent-statuser fra Explore

Ved hjelp av drill-in kan man i live data rapporter nå endre agent-statuser direkte. Dette er spesielt fint for team-ledere som følger med på data. Har man mange agenter, kan man i oversikte bruke søk og filter.

Man kan endre agent-statuser i Zendesk Explore etter kapasitet.

Historisk rapportering på agenters tilgjengelighet er nå tilgjengelig i Zendesk Explore

Denne dataen er gjort tilgjengelig i et av Zendesk Explore sine forhåndsdefinerte dashboards. Med dette boardet får teamledere og andre bedre oversikt over hvordan agentene disponerer tiden sin. Les mer om Workforce Management her.

Nyheter for Zendesk Guide

Fest (pin) artikler i Knowledge delen i Context Panel på saker

Du kan nå feste (sette pin på) relevante artikler i Kunnskapsdelen av Context Panel på saker i Zendesk. Som et resultat blir artikkelen synlig på saken, noe som er genialt når ansatte under opplæring eller andre skal se hvilke ressurser som ble brukt for å løse saken.

Pin artikler på saker i Zendesk 

 

Tabeller kan nå benyttes i content blocks

Tabell er nå tilgjengelig blant formatteringsverktøyene tilgjengelige i Content Blocks (innholdsseksjonene). Som et resultat kan man opprette content block av tabeller, eller opprette og redigere tabeller i content blocks i Zendesk Guide.

Zendesk utvider støtten for bruk av HTML

Se den fulle listen over HTML-elementer som støttes i Guide-artikler her.

Nyheter for messaging og bots

Egendefinerte saksfelt er nå tilgjengelige i boten

I trinnet før boten eskalerer en henvendelse til en agent og ber om mer informasjon, kan man nå også legge til egendefinerte saksfelt. Dette gjør at man kan innhente informasjon tilpasset bedriften, så agentene har denne informasjonen med en gang.

Forbedrede konfigureringsmulighetene for bot

Sidene hvor man konfigurerer boten er konsolidert, noe som gjøre det lettere å gjøre endringer. Man navigerer nå mellom taber på samme side, i stedet for ulike sider i Admin Center. 

Man kan nå klone svar mellom ulike boter

Noen bedrifter har flere boter og denne endringen er relevant for dem. Man kan nå klone svar mellom boter. Legger man til et svar på en bot, kan man nå klone dette svaret og legge det til på de andre botene.

Økt grad av samarbeid for Messaging

Man kan nå ved hjelp av @mentions involvere andre agenter i en samtale uten å endre sakseier. Dette er tilgjengelig i samtaler på web, mobil og sosiale medier. Denne funksjonen er automatisk aktivert som standard, og ingen endringer i Admin Center er nødvendig for å ta den i bruk.

Nytt trinn i bot-byggeren lar deg linke til andre svar

De som har bygget bot i Zendesk vet at man oppretter tenkte svar som boten kan få i et flytdiagram. Med det nye trinnet i bot-byggeren kan man nå på slutten av en gren i et svar, henvise til et annet svar. Dette sparer betydelig tid.

Ny Zendesk bot-bygger funksjonalitet

Nyheter for objekter og regler

Administratorer kan begrens tilgang til custom objects og data på custom objects

Vi har beskrevet Zendesk custom objects i denne artikkelen. Det som er nytt for custom objects er at administratorer nå kan begrense tilgang til disse. Dette er relevant hvor man vil begrense hvor mye data agentene har tilgang til, eller der custom objects inneholder sensitiv informasjon.

Nyheter for Zendesk Sikkerhet

Man kan nå opprette timeplaner for automatisk sletting av saker

Mange bedrifter har inkludert tidsfrist for hvor lenge informasjon blir lagret i personvernretningslinjene, med timplaner som automatisk sletter saker kan man sørge for at disse overholdes.

Du kan nå opprette avanserte retningslinjer for datalagring med Advanced Data Privacy and Protection (ADPP) add-on

Opprett sletteplaner for automatisk sletting av saker som er lukket etter en bestemt periode. Dette hjelper deg med å administrere lagringsplassen for data og overholde globale personvernslover som GDPR og CRPA. Se veiledningen "Creating multiple ticket deletion schedules for advanced data retention policies" for mer informasjon.

Tofaktor autentisering for sluttbrukere i Zendesk hjelpesenteret

Valget ligger hos sluttbrukeren, så dette trenger ikke administreres av administrator. På denne måten kan sluttbrukere øke egen sikkerhet i hjelpesenteret. 

Endring i avsenderadressen for hendelsesvarsler

Zendesk endrer e-postadressen som brukes til å sende hendelsesvarsler for å forbedre e-postsikkerheten og forhindre at varsler blir merket som spam. Endringen skjer som en konsekvens av at Google nylig kunngjorde endringer i deres e-postsikkerhet, inkludert krav om spesifikke autentiseringer ved sending av masseutsendelser av e-post.

Zendesk AI

Beste praksis for å booste agentenes produktivitet med AI-funksjonalitet i Zendesk

Det har blitt publisert beste praksis for å øke agentenes produktivitet med AI funksjonalitet her.

Zendesk Suite

Man kan nå kjøpe lettagent-lisenser utover de som er inkludert i planen man er på. 

Nyheter for Zendesk Workforce Management

Man kan nå legge til starttidspunkt for automatiske skift i Tymeshift (WFM)

Timeplanalgoritmen vil som et resultat angi det beste klokkeslettet for å starte et skift, individuelt, basert på prognosene du har satt opp i Tymeshift.

Send dine Zendesk endringsønsker her:

Zendesk endrer seg kontinuerlig, husk at du alltid kan stemme frem og registrere endringsønsker i Zendesk Community.

Snakk med oss om Zendesk.

 

Se hvilke nyheter som ble lansert av Zendesk i 2023 her.