4 MIN LESETID

Zendesk 2024: Se hva som er nytt

Zendesk kommer stadig med nyheter, her er noen av forbedringene Zendesk har gjort i 2024:

Nyheter for Zendesk Support  

Se raskt nylige søk og nylig sett

Zendesk har fått ny søkemeny som viser deg de tre elementene du søkte etter sist og de tre elementene du besøkte sist.

search_onclick_menu_big

Agent Home

Agent Home er en ny og bedre startside for agentene i Zendesk. Her kan agentene administrere alt arbeid inkludert: 

  • Sakene de eier
  • Sakene de følgere eller står som kopi på
  • Aktive samtaler

Agent Home oppdaterer seg i sanntid, og viser umiddelbart saker som er tildelt gjeldene bruker, samt de nyeste oppdateringene, uten behov for manuell oppdatering. Merk: Agent Home har noen begrensninger og støtter kun følgende kanaler: web, e-post og messaging, men de andre er på vei. Kontakt oss om du er usikker på om du bør aktivere Agent Home.

Zendesk Agent Home

Nyheter for Zendesk Explore

Historisk rapportering på agenters tilgjengelighet er nå tilgjengelig i Zendesk Explore

Denne dataen er gjort tilgjengelig i et av Zendesk Explore sine forhåndsdefinerte dashboards. Med dette boardet får teamledere og andre bedre oversikt over hvordan agentene disponerer tiden sin. Les mer om Workforce Management her.

Nyheter for Zendesk Guide

Fest (pin) artikler i Knowledge delen i Context Panel på saker

Du kan nå feste (sette pin på) relevante artikler i Kunnskapsdelen av Context Panel på saker i Zendesk. Som et resultat blir artikkelen synlig på saken, noe som er genialt når ansatte under opplæring eller andre skal se hvilke ressurser som ble brukt for å løse saken.

Pin artikler på saker i Zendesk 

 

Tabeller kan nå benyttes i content blocks

Tabell er nå tilgjengelig blant formatteringsverktøyene tilgjengelige i Content Blocks (innholdsseksjonene). Som et resultat kan man opprette content block av tabeller, eller opprette og redigere tabeller i content blocks i Zendesk Guide.

Zendesk utvider støtten for bruk av HTML

Se den fulle listen over HTML-elementer som støttes i Guide-artikler her.

Nyheter for messaging og bots

Økt grad av samarbeid for Messaging

Man kan nå ved hjelp av @mentions involvere andre agenter i en samtale uten å endre sakseier. Dette er tilgjengelig i samtaler på web, mobil og sosiale medier. Denne funksjonen er automatisk aktivert som standard, og ingen endringer i Admin Center er nødvendig for å ta den i bruk.

Nytt trinn i bot-byggeren lar deg linke til andre svar

De som har bygget bot i Zendesk vet at man oppretter tenkte svar som boten kan få i et flytdiagram. Med det nye trinnet i bot-byggeren kan man nå på slutten av en gren i et svar, henvise til et annet svar. Dette sparer betydelig tid.

Ny Zendesk bot-bygger funksjonalitet

Nyheter for objekter og regler

Administratorer kan begrens tilgang til custom objects og data på custom objects

Vi har beskrevet Zendesk custom objects i denne artikkelen. Det som er nytt for custom objects er at administratorer nå kan begrense tilgang til disse. Dette er relevant hvor man vil begrense hvor mye data agentene har tilgang til, eller der custom objects inneholder sensitiv informasjon.

Nyheter for Zendesk Sikkerhet

Du kan nå opprette avanserte retningslinjer for datalagring med Advanced Data Privacy and Protection (ADPP) add-on

Opprett sletteplaner for automatisk sletting av saker som er lukket etter en bestemt periode. Dette hjelper deg med å administrere lagringsplassen for data og overholde globale personvernslover som GDPR og CRPA. Se veiledningen "Creating multiple ticket deletion schedules for advanced data retention policies" for mer informasjon.

Tofaktor autentisering for sluttbrukere i Zendesk hjelpesenteret

Valget ligger hos sluttbrukeren, så dette trenger ikke administreres av administrator. På denne måten kan sluttbrukere øke egen sikkerhet i hjelpesenteret. 

Endring i avsenderadressen for hendelsesvarsler

Zendesk endrer e-postadressen som brukes til å sende hendelsesvarsler for å forbedre e-postsikkerheten og forhindre at varsler blir merket som spam. Endringen skjer som en konsekvens av at Google nylig kunngjorde endringer i deres e-postsikkerhet, inkludert krav om spesifikke autentiseringer ved sending av masseutsendelser av e-post.

Nyheter for Zendesk Workforce Management

Man kan nå legge til starttidspunkt for automatiske skift i Tymeshift (WFM)

Timeplanalgoritmen vil som et resultat angi det beste klokkeslettet for å starte et skift, individuelt, basert på prognosene du har satt opp i Tymeshift.

Send dine Zendesk endringsønsker her:

Zendesk endrer seg kontinuerlig, husk at du alltid kan stemme frem og registrere endringsønsker i Zendesk Community.

Snakk med oss om Zendesk.

 

Se hvilke nyheter som ble lansert av Zendesk i 2023 her.