6 MIN LESETID

Fordelen ved å koble Zendesk til CRM-systemet

Zendesk er en ledende plattform for kundeservice, og lar bedrifter håndtere kundeservicehenvendelser fra en rekke kanaler, inkludert e-post, telefon, chat og sosiale medier. Ønsker du å få mest mulig ut av Zendesk og forbedre kundeopplevelsen ytterligere, bør du vurdere å koble Zendesk til CRM (Customer Relationship Management) systemet ditt.

CRM systemer gir en samlet oversikt over kunderelasjoner, inkludert informasjon om kunder, kundehistorikk, salgsprosesser og mer. Når Zendesk og CRM er integrert, kan bedrifter samle all kundedata på ett sted, slik at teamet kan ha en mer helhetlig oversikt over kundene sine og levere en mer sømløs kundeopplevelse.

Zendesk CRM integrasjoner

Zendesk kan integreres med en rekke CRM (Customer Relationship Management) systemer. Her er noen av de mest populære:

Salesforce Zendesk integrasjon

Salesforce er en av de mest populære CRM systemene, og har en omfattende integrasjon med Zendesk. Integreringen gir en helhetlig oversikt over kunderelasjoner, slik at bedriften kan gi en mer personlig kundeopplevelse

HubSpot Zendesk integrasjon

HubSpot er en alt-i-ett markedsførings-, salgs- og serviceplattform, og har en solid integrasjon med Zendesk. Integreringen gir bedriften en bedre oversikt over kundeengasjement og -historikk, slik at bedriften kan levere en mer relevant og personlig service.

Microsoft Dynamics Zendesk integrasjon

Microsoft Dynamics er en kraftig CRM plattform, og har også en integrasjon med Zendesk. Integreringen gir bedriften mulighet til å samle all kundedata på ett sted, og gi en mer helhetlig kundeopplevelse.

Zoho CRM Zendesk integrasjon

Zoho CRM er en skybasert CRM plattform, og har en integrasjon med Zendesk. Integreringen gir bedriften en omfattende oversikt over kundehistorikk og kundekommunikasjon, slik at teamet kan levere en mer sømløs kundeopplevelse.

SugarCRM Zendesk integrasjon

Zendesk tilbyr en integrasjon med SugarCRM som gjør det mulig å synkronisere kundeinformasjon og saker mellom de to plattformene. Integreringen gir bedriften en mer helhetlig oversikt over kundedata, og gjør det enklere å gi en sømløs kundeopplevelse.

Pipedrive Zendesk integrasjon

Pipedrive er en CRM plattform som fokuserer på salgsprosesser, og har også en integrasjon med Zendesk. Integreringen gir bedriften en bedre oversikt over salgsmuligheter og kundebehov, og kan hjelpe teamet med å øke salg og forbedre kundeopplevelsen.

Zendesk Sell

Zendesk Sell er en CRM-plattform som fokuserer på salgsteam og salgsprosesser. Sell gir deg en omfattende oversikt over salgsmuligheter, kundeinformasjon og rapportering. Sell er designet for å hjelpe salgsteamet med å få en bedre oversikt over salgsprosessen, og få bedre innsikt i kundebehov og -ønsker. Sell inkluderer også funksjoner for samhandling, automatisk registrering av salgsaktiviteter og analyse av salgsdata.

Zendesk Sunshine

Zendesk Sunshine er en plattform for kundedata og applikasjonsutvikling. Sunshine gir deg mulighet til å samle og organisere all kundedata på ett sted, uavhengig av kildene det kommer fra. Sunshine lar deg også bygge egne apper og integrasjoner for å tilpasse plattformen til dine spesifikke behov. Zendesk Sell og Zendesk Sunshine også kan integreres med hverandre, slik at du kan dra nytte av begge produktene på en helhetlig måte.

Zendesk har et åpent API, som gjør det mulig å integrere med andre systemer ikke er nevnt her.

Her er noen grunner til at du bør koble Zendesk til CRM-systemet:

  1. Bedre kundedata

Når Zendesk er integrert med CRM-systemet, kan bedriften få tilgang til mer detaljert kundedata, som kjøpshistorikk og tidligere kommunikasjon. Dette gir agenter og selgere mer innsikt i kundene sine, og lar dem gi en mer tilpasset og personlig service.

  1. Bedre kundelojalitet

Koble Zendesk til CRM-systemet ditt, og få bedre oversikt over kundeforholdet ditt. Med en helhetlig oversikt over kundene dine, kan du ta bedre beslutninger når det gjelder oppfølging, markedsføring og kundetilfredshet. Når kundene føler seg sett og hørt, vil det føre til økt kundelojalitet.

  1. Bedre samarbeid

Når Zendesk og CRM er integrert, kan teamet samarbeide mer effektivt og raskt løse kundeutfordringer. CRM-systemet lar teamet samle all kundedata på ett sted, slik at alle agenter og selgere kan se all relevant informasjon, uansett hvilken kanal kunden har brukt. Dette gjør det enklere for teamet å samarbeide og gi raskere og mer effektive svar.

  1. Bedre rapportering og analyse

Med Zendesk integrert til CRM, kan bedriften få bedre rapportering og analyse av kundeopplevelsen. Bedriften kan analysere kundetilfredshet, kundelojalitet og annen relevant informasjon. Dette vil hjelpe bedriften å forbedre kundeopplevelsen og tilpasse seg kundenes behov bedre.

  1. Bedre salgsprosesser

Når Zendesk og CRM er integrert, kan bedriften identifisere kundebehov og trender som kan hjelpe salgsprosessen. CRM-systemet lar teamet identifisere potensielle salgsmuligheter og følge opp på en mer effektiv måte. Dette vil øke salget og gi bedre resultater.

Få hjelp til å integrere Zendesk med CRM-systemet ditt

Du bør koble Zendesk til CRM-systemet ditt for å få bedre innsikt i kundeforholdet og forbedre kundeopplevelsen. Integreringen kan gi bedre kundedata, bedre kundelojalitet, bedre samarbeid mellom teamene, bedre rapportering og analyse og bedre salgsprosesser. Det vil også gi teamene en mer helhetlig oversikt over kundene, uavhengig av hvilken kanal de har brukt. Ved å integrere Zendesk og CRM-systemet, vil bedriften din kunne tilby en mer personlig og sømløs kundeopplevelse, og øke kundetilfredshet og lojalitet. Hvis du har spesifikke krav eller ønsker, kan det være lurt å kontakte Zendesk eller en Zendesk-partner for å få mer informasjon om integrasjonsmuligheter.

Snakk med oss om Zendesk.