4 MIN LESETID

En fremtidsrettet Guide: 5 Måter AI transformerer kundeservice på

Kunstig intelligens (AI) er i ferd med å transformere måten vi jobber med kundeservice på. Ved å utnytte AI-teknologier kan kundeservicemedarbeidere få en personlig kundeservice-assistent som gir dem en enklere hverdag og øker kvaliteten på hver eneste kundeinteraksjon. Her er fem AI-trender som kan transformere kundeservice slik vi kjenner den.

AI kan brukes til å kontrollere kostnader og levere raskere service til ansatte

Flere organisasjoner tar i bruk AI for å kontrollere kostnader og levere raskere service til ansatte Ved å implementere AI-teknologier kan organisasjoner automatisere rutineoppgaver, noe som resulterer i økt effektivitet og kostnadsbesparelser. AI kan hjelpe med å håndtere spørsmål og problemer fra ansatte, og levere raskere og mer nøyaktig service.

AI som en personlig sparringspartner for kundeservicemedarbeidere

Bots har utviklet seg fra å være enkle verktøy, til å bli mer naturlige og menneskelignende. Tidligere var bots begrenset til enkle oppgaver, men nå har de blitt mer sofistikerte og i stand til å etterligne menneskelig kommunikasjon. Dette gjør det mulig for ansatte å samhandle med bots på en mer naturlig og intuitiv måte, og få hjelp til en rekke oppgaver.

AI ser muligheter for samarbeid på tvers av avdelinger på kundeservice

AI kan bidra til å bryte ned siloer og skape en enhetlig opplevelse for ansatte innen HR, IT, drift, juridisk, osv. Tradisjonelt har ulike avdelinger og funksjoner operert isolert fra hverandre, noe som har ført til ineffektiv kommunikasjon og fragmenterte kundeopplevelser. Med AI kan bedrifter skape en sømløs og integrert opplevelse på tvers av avdelinger, noe som forbedrer samarbeidet og kvaliteten på kundeopplevelsen.

Bildet viser en kundeservicemedarbeider som bruker AI som en personlig kundeservice-assistent
Ved å utnytte AI-teknologier kan kundeservicemedarbeidere få en personlig kundeservice-assistent

AI som en virtuell assistent og strategisk rådgiver

AI kan bli som en virtuell assistent, som hjelper med oppgaver som skriving, redigering, generering av rapporter og identifisering av strategiske grep på kundeservice. Med AI-teknologier kan organisasjoner dra nytte av virtuelle assistenter som kan hjelpe med en rekke oppgaver. Disse assistentene kan bidra til å øke produktiviteten ved å utføre rutinemessige oppgaver, generere rapporter og gi intelligente anbefalinger til ansatte.

AI som konfliktløser og veileder

Kunstig intelligens er klar til å ta på seg mer nyanserte og emosjonelle oppgaver i årene som kommer. I fremtiden kan bots bli enda mer sofistikerte og kunne håndtere oppgaver som krever følelsesmessig intelligens. Dette kan inkludere oppgaver som å håndtere konflikter, gi støtte og veiledning, og til og med utføre oppgaver som krever empati og forståelse.

AIs rolle på en arbeidsplass i fremtiden

Zendesk har intervjuet 370 EX-medarbeidere i 20 land for å finne ut hvordan de bruker og tenker på EX-teknologi. Last ned Employee Experience rapporten her.

AI-teknologier vil ha en betydelig innvirkning på arbeidsplassen. Ved å utnytte AI på en strategisk måte kan kundeservice-team oppnå kostnadsbesparelser og forbedret oppfølging av ansatte og økt kvalitet på kundeopplevelsene. Snakk med oss om Zendesk og AI.