Personvernerklæring for Kundelab AS

Denne personvernerklæringen er gjeldende for kundelab.no, markedsportaler, ERP- og CRM-løsninger.

Kundelab AS (org.nr 826 838 582)

Utlevering av opplysninger til tredjepart

Personopplysninger deles ikke med utenforstående tredjeparter. Kundelab bruker i dag underleverandører til å levere deler eller hele produktet eller tjenesten.

Personopplysninger som behandles

Kundelab samler ikke inn personopplysninger som personnummer og fødselsdato. Eksempel på opplysninger som innhentes fra skjemaer på nettsider, eller epost og telefon:

  • Navn
  • Stilling
  • Adresse
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Melding (bakgrunn for henvendelse)

Formålet med innhenting og registrering av opplysninger

  • For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester
  • For å kunne ha nødvending kommunikasjon og kundeoppfølging
  • For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester
  • For å kunne sende relevant informasjon

Oppbevaring og sletting

I henhold til personopplysningslovens § 28 skal opplysninger som ikke lenger er nødvendig ut fra det formål de er lagret for, slettes. Kundelab lagrer personopplysninger i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning.

Rettigheter

I henhold til personopplysningslovens § 18 har man krav på innsyn i de opplysninger som er registrert. Innsyn kan fås ved å sende en skriftlig henvendelse til Kundelab, ved daglig leder. Dersom de registrerte opplysninger ikke er riktige eller ufullstendige kan du kreve disse rettet i henhold til personopplysningslovens § 27. Der hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Klager

Dersom du mener Kundelab ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet. Kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon:

Kundelab AS
+47 40 88 58 06
Hei@kundelab.no