6 MIN LESETID

Zendesk WFM: Profesjonell kundeservice med optimalisert bemanning

Workforce management (WFM) er avgjørende for enhver kundeserviceoperasjon, og Zendesk tilbyr en rekke verktøy og funksjoner for å hjelpe bedrifter med å administrere arbeidsstyrken på en effektiv måte. Med verktøy for bemanningsplanlegging, ressursallokering og agentproduktivitet kan Zendesk Workforce Management bidra til å forbedre kundeopplevelsen og redusere kostnadene.

Hva er workforce management og hvorfor er det viktig for Zendesk-brukere?

Workforce Management eller bemanningsplanlegging, handler om å optimalisere bruken av arbeidsstyrken for å sikre at kundene får best mulig service, samtidig som kostnadene holdes nede. Ved å fokusere på Workforce Management i Zendesk, kan bedrifter analysere historiske data og forutsi fremtidig etterspørsel etter kundeservice. Dette kan hjelpe til med å unngå overbemanning og underbemanning, som kan føre til dårligere service og høyere kostnader.

For Zendesk-brukere kan WFM hjelpe til med å sikre profesjonell kundeservice og samtidig redusere kostnadene. Med WFM-verktøy kan bedrifter optimalisere bemanningen basert på historiske data og forutsi fremtidig etterspørsel etter kundeservice. Ved å aktivt jobbe med Workforce Management for å skalere bemanningen opp eller ned etter behov og tilpasse seg endringer i etterpørselen vil man aktivt bidra til å redusere kostnadene og øke effektiviteten på kundeservice.

I tillegg kan WFM-verktøy hjelpe med å forbedre produktiviteten ved å tildele arbeidsoppgaver til agenter som har de rette ferdighetene og erfaringen for å håndtere spesifikke henvendelser. Dette kan bidra til å redusere behandlingstiden og øke kvaliteten på kundeservicen.

Apper for Workforce Management i Zendesk

Zendesk Marketplace tilbyr en rekke Workforce Management (WFM) apper som kan hjelpe bedrifter med å optimalisere bemanningen og øke effektiviteten i kundeserviceoperasjonene. Her er en kort oversikt over noen av de mest populære WFM-appene tilgjengelig på Zendesk Marketplace:

Tymeshift Workforce Management:

Tymeshift WFM-appen gir bedrifter muligheten til å administrere agenter og planlegge arbeidsplaner på en enkel måte. Med funksjoner som sanntidsoppdateringer og automatisert planlegging kan bedrifter forbedre kundeserviceopplevelsen og øke produktiviteten til agenter.

Playvox Workforce Management:

Playvox WFM-appen tilbyr verktøy for å optimalisere arbeidsplaner og ressursallokering, slik at bedrifter kan tilpasse seg endringer i etterspørselen etter kundeservice. Med funksjoner som sanntidsdata og forutsigende analyser kan bedrifter forbedre kundeserviceopplevelsen og redusere behandlingstiden.

Injixo Workforce Management:

Injixo WFM-appen gir bedrifter muligheten til å optimalisere arbeidsplaner og administrere agenter på en enkel måte. Med funksjoner som sanntidsoppdateringer og automatisert planlegging kan bedrifter forbedre kundeserviceopplevelsen og øke produktiviteten til agenter.

Monet Workforce Management:

Monet WFM-appen tilbyr verktøy for å optimalisere arbeidsplaner og ressursallokering, slik at bedrifter kan tilpasse seg endringer i etterspørselen etter kundeservice. Med funksjoner som sanntidsdata og forutsigende analyser kan bedrifter forbedre kundeserviceopplevelsen og redusere behandlingstiden.

Route 101 Workforce Engagement Manager:

Route 101 WFM-appen gir bedrifter muligheten til å engasjere agenter og øke produktiviteten ved hjelp av funksjoner som sanntidsdata og automatisert planlegging. Bedrifter kan forbedre kundeserviceopplevelsen og redusere kostnadene ved å optimalisere bemanningen og ressursallokeringen.

Disse appene gir bedrifter muligheten til å optimalisere bemanningen og øke effektiviteten i kundeserviceoperasjonene, og kan bidra til å forbedre kundeserviceopplevelsen og redusere kostnadene.

Spørringer for Workforce Management i Zendesk Explore

Her er noen forslag til spørringer man kan sette opp for å analysere bemanningsbehovet og optimalisere bemanningen i kundeserviceoperasjonene i Zendesk Explore:

  1. Agenter per tidsperiode: Denne spørringen gir en oversikt over hvor mange agenter som er tilgjengelige på ulike tidspunkter i løpet av dagen. Ved å analysere dataene kan man identifisere tidspunkter med høy belastning og planlegge bemanningen deretter.
  2. Gjennomsnittlig behandlingstid per kanal: Denne spørringen gir en oversikt over gjennomsnittlig behandlingstid per kanal, for eksempel e-post, telefon eller chat. Ved å analysere dataene kan man identifisere kanaler som tar lengre tid å behandle og tilpasse bemanningen deretter.
  3. Agenter per kanal: Denne spørringen gir en oversikt over antall agenter som jobber på ulike kanaler. Ved å analysere dataene kan man identifisere kanaler som har høyere etterspørsel og planlegge bemanningen deretter.
  4. Saker per agent: Denne spørringen gir en oversikt over antall saker hver agent håndterer i løpet av valgt tidsperiode. Ved å analysere dataene kan man identifisere agenter som håndterer flere saker enn andre og tilpasse bemanningen deretter.
  5. Volum fordelt på kategori: Er man flinke til å kategorisere alle saker, bør man visualisere volum per kategori i Zendesk Explore. På denne måten kan man planlegge bemanningen etter kompetanse. Man kan også identifisere hvor man bør kompetanseheve agentene.
  6. Forventet arbeidsmengde (ticket forecast): Denne spørringen gir en oversikt over forventet arbeidsmengde basert på historiske data. Ved å analysere dataene kan man planlegge bemanningen i forhold til etterspørselen og unngå over- eller underbemanning.

Disse spørringene kan hjelpe bedrifter med å optimalisere bemanningen og øke effektiviteten i kundeserviceoperasjonene. Ved å analysere dataene kan man identifisere trender og planlegge bemanningen deretter, noe som kan bidra til å forbedre kundeserviceopplevelsen og redusere kostnadene.

For å oppsummere, er workforce management en viktig del av enhver kundeserviceoperasjon, og Zendesk tilbyr en rekke verktøy og funksjoner for å hjelpe bedrifter å administrere sin arbeidsstyrke effektivt. Ved å optimalisere bemanningen og tilpasse seg endringer i etterspørselen etter kundeservice, kan bedrifter sikre profesjonell kundeservice med optimalisert bemanningsplanlegging som reduserer kostnadene.

Snakk med oss om Zendesk.