4 MIN LESETID

Er Zendesk sikkert? En artikkel om Zendesk og sikkerhet

Zendesk kombinerer sikkerhetsfunksjoner på bedriftsnivå og omfattende revisjoner av applikasjoner, systemer og nettverk når de jobber med sikkerhet. Dette sikrer en uavbrutt beskyttelse av data og skaper en trygg opplevelse for alle kunder. 
Overholdelse av Bransjestandarder:  

Zendesk er forpliktet til å overholde bransjestandarder og tar sikkerhet og personvern på alvor. Ved å implementere beste praksis og følge bransjestandarder går Zendesk et skritt videre for å sikre at generelle sikkerhets- og personvernrutiner er på plass. Denne tilnærmingen er ikke bare gunstig for beskyttelse av brukerdata, men den gir også kundene muligheten til å oppfylle sine egne samsvarsstandarder.

En sentral del av Zendesks engasjement for overholdelse av bransjestandarder er sertifiseringer og medlemskap. Gjennom disse sertifiseringene demonstrerer Zendesk sin dedikasjon til å opprettholde høyeste standarder når det gjelder sikkerhet og personvern. Les mer om sertifiseringer og medlemsskap her.

Globalt Personvernprogram:  

Zendesk har etablert et formelt personvern- og dataproteksjonsprogram som er utformet for å sikre at personvernprinsippene blir integrert i alle aspekter av organisasjonen.

For å opprettholde høye standarder innen globalt personvern involverer Zendesk nøkkelinteressenter fra ulike sektorer innen organisasjonen. Dette inkluderer representanter fra juridiske, sikkerhetsmessige, produktrelaterte og ledelsessektorer. Ved å ha involvering fra disse forskjellige områdene, sikrer Zendesk en helhetlig tilnærming til personvern, der de tar hensyn til juridiske krav, implementerer robuste sikkerhetstiltak, tilpasser produktene sine i samsvar med personvernstandarder og gir nødvendig ledelsesstøtte.

Zendesks arbeid med globalt personvern reflekterer ikke bare selskapets forpliktelse til å etterleve eksisterende lover og forskrifter, men også deres evne til å tilpasse seg et stadig skiftende landskap av personvernbestemmelser og reguleringer på tvers av forskjellige jurisdiksjoner.

Subscriber Service Data Details:  

Zendesk jobber med Subscriber Service Data på en måte som sikrer at all informasjon, inkludert personlige data, blir behandlet ansvarlig og i tråd med relevante retningslinjer. 

Service Data blir brukt til å støtte kunder i å få tilgang til og bruke Zendesk-tjenestene. Dette inkluderer teknisk støtte og veiledning for optimal bruk av plattformen. På denne måten sikrer Zendesk at kundene får den støtten de trenger for å dra full nytte av tjenestene. Zendesk benytter også Service Data til å sende relevant informasjon knyttet til Zendesks tjenester. Dette kan omfatte oppdateringer, varsler om endringer i tjenestene eller andre relevante meldinger.

Gjennom å implementere sikkerhetstiltak og følge bransjestandarder for databeskyttelse, forsikrer Zendesk at personlige data håndteres med stor forsiktighet.

Juridisk Klarhet:  

Zendesk fokuserer på juridisk klarhet ved å tilby åpne og detaljerte avtaler og retningslinjer som gir innsikt i tjenestene de tilbyr. Den åpne tilnærmingen til juridiske dokumenter støtter også kundene i å oppfylle sine egne juridiske og samsvarsstandarder. Ved å gi klare retningslinjer og vilkår for bruk, gir Zendesk et solid grunnlag for at kundene kan tilpasse sin egen praksis og prosedyrer i samsvar med gjeldende lover og reguleringer. Dette er spesielt viktig i en tid der personvern og juridisk overholdelse er kritiske bekymringer for organisasjoner, og hvor tillit er en nøkkelkomponent for et vellykket partnerskap.

Gjennomsiktighetsrapport:  

Zendesk vektlegger gjennomsiktighet når det gjelder deling av Service Data med tredjeparter. Selskapet har et klart prinsipp om å kun dele slik informasjon når det er nødvendig for å forbedre tjenestene eller som svar på lovlige forespørsler fra offentlige myndigheter. Denne tilnærmingen er utformet for å beskytte brukernes personvern samtidig som det sikrer at tjenestene opprettholder høy kvalitet. Gjennomsiktighetsrapporten og Government Data Request Policy gir ytterligere innsikt i denne praksisen. 

Les om hvordan zendesk jobber med sikkerhet