2 MIN LESETID

Zendesk Gather: Bygg et nettsamfunn av Kunnskap og kundestøtte

I en digital verden er kundestøtte og kunnskapsdeling avgjørende for bedrifters suksess. Kundene forventer rask og pålitelig kundestøtte, samtidig som de ønsker å bli involvert og føle at deres stemmer blir hørt. Zendesk Gather er en plattform som møter disse behovene ved å tilby bedrifter en måte å bygge et nettsamfunn av kunnskap og kundestøtte for deres kunder. Vi ønsker å forklare fordelene med Zendesk Gather og hvordan et nettsamfunn kan hjelpe bedrifter med å skape engasjerende kundeopplevelser og mer lojale kunder.

 

Kunnskapsdeling i et kunnskapsforum

Zendesk Gather er et av produktene til Zendesk som med enkelhet kan legges til kunnskapsbasen til Zendesk; Zendesk Guide. En av hovedfunksjonene til Zendesk Gather er muligheten til å bygge et brukerdrevet forum der kunder kan stille spørsmål, komme med endringsønsker, dele beste praksis, og finne svar på vanlige problemer. Dette gir kundene en sentralisert ressurs for å interaktivt finne og dele relevant informasjon og løsninger på spørsmål. Ved å gi kundene tilgang til et nettsamfunn vil man få dypere innsikt i kundegruppen, man vil få innspill på forbedringspotensialer samtidig som man bygger kundelojalitet.
 

Skjermdump av Zendesk Gather nettsamfunn
Zendesk Gather nettsamfunn, sånn det kan se ut

Styrk fellesskapet og kundelojaliteten

Gather handler ikke bare om å tilby et forum, det handler også om å bygge et fellesskap rundt bedriftens produkter eller tjenester. Kundene kan delta i diskusjoner, dele erfaringer og gi tilbakemeldinger til både bedriften og andre brukere. Dette skaper en følelse av samhørighet og engasjement blant kundene. Gir man brukerne muligheten til og følelsen av at de er med på å forme produktene og tjenestene, vil tilknytningen og kundelojaliteten til merkevaren samtidig styrkes.

Effektiv behandling av endringsønsker og produktutvikling

Jobber bedriften aktivt med endringsønsker, er Zendesk Gather et fint sted å strukturere og synliggjøre arbeidet. Ved å opprette tråder basert på endringsønsker, kan kundene stemme frem og påvirke rekkefølgen til endringsønsker. De ser raskt om egne endringsønsker er noe andre ønsker, i tillegg til at de kan oppdage andre gode endringsønsker som de kan engasjere seg i. Bedriften kan merke og validere de beste svarene, slik at kundene enkelt kan finne de mest nyttige bidragene. De kan også merke at et endringsønske er planlagt eller avslått og henvende til forumet i kundehenvendelser. Dette gir en sømløs supportopplevelse og sikrer at kundene får nøyaktig og pålitelig informasjon.

Zendesk Gather et forum for dynamisk felleskap

Zendesk Gather gir bedrifter verktøyene de trenger for å bygge et dynamisk fellesskap av kunnskap og støtte. Ved å tilby kundene et forum der de kan finne svar, dele erfaringer og få hjelp fra både bedriften og andre kunder, kan Gather forbedre kundeopplevelsen og effektivisere kundestøtteprosessen. Ved å opprette et kundefellesskap, styrker bedrifter kundelojaliteten og skaper en merkevareopplevelse.

Snakk med oss om Zendesk.