2 MIN LESETID

Makroer i Zendesk :: Beste praksis

Makroer i Zendesk fungerer som forhåndsdefinerte svarmaler som effektiviserer arbeidsflyten for alle saksbehandlerne i Zendesk. Her er noen beste praksis for å maksimere nytten av makroer: 

1. Organiser makroene systematisk og etter kategori:

Makroer bør ideelt sett kategoriseres etter henvendelseskategoriene i tillegg til standard svar og prosedyrer. Start med å sette opp alle makrokategoriene. Eks. Si at du er en retail bedrift og en av henvendelseskategoriene din er ordre. La oss si at du har tre ordrekategorier: 

 • Ny ordre 
 • Endre ordre 
 • Kanseller ordre 

FAQene du har under Ny ordre er: 

 • Hvordan oppretter jeg en ordre? 
 • Feil ved utsjekk 

FAQene du har for endre ordre er: 

 • Feil på ordre 
 • Legge til mer på ordre 

FAQene du har på kanseller ordre er: 

 • Kanseller ordre 

Makroer i Zendesk: Beste praksis

2. Eksempel makro navnestruktur:

Gi makroene en enhetlig navnestruktur for enkel identifikasjon. Makroene bør strukturerer på følgende måte: 

Ordre::Ny ordre::Hvordan oppretter jeg en ordre? 

Ordre::Ny ordre::Feil ved utsjekk (Betalingstilbyder 1) 

Ordre::Ny ordre::Feil ved utsjekk (Betalingstilbyder 2) 

Ordre::Ny ordre::Feil ved utsjekk – Eskaler til leverandør 

Ordre::Ny ordre::Feil ved utsjekk – Nedetid hos leverandør [DATO] 

Ordre::Endre ordre::Hvordan endrer jeg en ordre? (B2C) 

Ordre::Endre ordre::Hvordan endrer jeg en ordre? (B2B) 

Osv.

3. Inkluder flere handlinger i makroene:

Makro som svarmal bør inneholde eller populere følgende: 
 • Kommentar 
 • Kommentarmodus 
 • Status 
 • Merke (hvis relevant) 
 • Skjema 
 • Prioritet 
 • Gruppe 
 • Sakseier 
 • Henvendelseskategori (hvis relevant) 
 • Løsningskode (hvis relevant) 
Andre relevante elementer som kan legges til makroene er: 
 • Sidesamtale 
 • Følgere 
 • Tagg 
 • Type 

4. Svar på alle henvendelser med makro:

 • Ved å svare på alle henvendelser med en forhåndsdefinert makro, sparer du tid og forenkler prosessen. 
 • Inkluder introduserende setninger og viktig informasjon for å øke effektiviteten. 
 • Alle bør ha minst en makro for vanlige hilsener som "hei" og "hade." 

5. Bruk plassholdere for å hente informasjon fra saken, saksoppretter eller lignende

Dette punktet er spesielt viktig om du skal referere til informasjon eller eskalere saken eksternt. 

 • Integrer plassholdere for å hente informasjon fra saken, saksoppretter eller andre relevante kilder. 
 • Dette er spesielt nyttig når du refererer til spesifikke detaljer i saken eller når du skal eskalere saken eksternt. 
 • Eksempel på plassholdere man kan referere til er Saks-ID, ordrenummer, e-postadresse, henvendelseskategori, feilmelding og lignende. 

6. Bruk dynamisk innhold for flerspråkelig støtte:

 • Unngå å opprette separate makroer for hvert språk, bruk heller dynamisk innhold. På denne måten får man færre makroer. 
 • Med dynamisk innhold endrer språket seg dynamisk basert på språket angitt på saksoppretterens profil. 
 • Opprett dynamiske strenger for hvert språk og erstatt teksten på makroene dine med plassholderen. 

Vi håper du er klar for å bli en ekspert på Zendesk makroer! Synes du det ble overveldende? Vi setter gjerne opp svarmalene dine.