4 MIN LESETID

Integrer Zendesk med IMS og øk samarbeidet i bedriften

Kundeservicesystemet Zendesk kan integreres med flere ulike incident management systemer (IMS) for å gi bedre støtte for håndtering av hendelser. En integrasjon mellom Zendesk og IMS kan bidra til å øke produktiviteten og effektiviteten til både kundeservice- og tekniske team, ved å gi dem muligheten til å sømløst kommunisere og samarbeide om problemløsning.

Noen av IMS-ene som kan integreres med Zendesk inkluderer:

1. PagerDuty for Zendesk

PaperDuty et skybasert Incident Management System som kan varsle og eskalere hendelser til rett personell. Integrasjonen mellom PagerDuty og Zendesk gjør det mulig å raskt og effektivt håndtere tekniske problemer og supporthenvendelser på en sømløs måte.

2. OpsGenie for Zendesk

OpsGenie er et Incident Management System som gir varsler, tillater overvåking av hendelser og gir støtte for automatisk opprettelse av tickets i Zendesk. Ved å integrere Opsgenie og Zendesk kan man optimalisere og automatisere håndteringen av tekniske hendelser og supportforespørsler på en effektiv og koordinert måte.

3. Atlassian Jira for Zendesk

Atlassian Jira er et Incident Management System som gir støtte for håndtering av oppgaver og hendelser, og gir mulighet for integrasjon med Zendesk. Integrasjonen mellom Jira og Zendesk gjør det mulig å effektivisere prosessen med å spore og løse tekniske problemer, samtidig som man kan håndtere supporthenvendelser og kundeinteraksjoner på en strukturert måte.

Integrasjon av Zendesk og hendelseshåndteringssystem

En integrasjon mellom Zendesk og et hendelseshåndteringssystem gir en toveis integrasjon mellom de to plattformene. Dette betyr at informasjon kan flyte fritt mellom Zendesk og Incident management systemet, og at brukerne av begge plattformene kan få tilgang til all relevant informasjon om en kunde eller en sak.

Med denne integrasjonen kan Zendesk-brukere opprette nye hendelser (incidents) fra saker i Zendesk og omvendt. Når en sak er opprettet i en av plattformene, blir den synkronisert med den andre plattformen, slik at alle oppdateringer og kommentarer vises på begge steder.

Fordeler med Zendesk integrert med et Incident Management system

  1. Økt produktivitet

Integrasjonen mellom for eksempel Zendesk og Jira kan bidra til å øke produktiviteten til både kundeservice- og tekniske team. Teamet kan raskt samarbeide om å løse problemer og følge oppgaver uten å måtte bytte mellom forskjellige plattformer. Dette kan redusere tidsbruken og øke effektiviteten.

  1. Bedre kundeserviceopplevelser

Når tekniske team kan arbeide tett med kundeserviceteamet, kan de raskere løse problemer og svare på spørsmål fra kunder. Dette kan forbedre kundeserviceopplevelsene, da kundene får raskere og mer nøyaktige svar på spørsmålene sine.

  1. Bedre oversikt over problemer

Integrasjoner mellom Zendesk og hendelseshåndteringssystemer gir bedre oversikt over alle problemer og saker som er åpne i begge systemene. Dette betyr at både tekniske team og kundeserviceteam har full oversikt over status på sakene, og kan følge dem opp på en mer effektiv måte.

  1. Mer effektiv feilsøking og mindre nedetid

Integrasjonen mellom Zendesk og Incident Management Systemer kan bidra til mer effektiv feilsøking og mindre nedetid. Når en kunde melder fra om et problem i Zendesk, kan tekniske team opprette en hendelse i hendelseshåndteringssystemet og starte feilsøkingen umiddelbart. De kan kommunisere og samarbeide om feilsøkingen, og når problemet er løst, kan kundeserviceteamet raskt gi kunden en oppdatering. Det kan deretter opprettes svarmaler i Zendesk, for å gjøre kundeservice mer selvgående i fremtidig feilsøking.

En Integrasjon mellom Zendesk og et Incident Management System gir bedre oversikt over problemer og saker, mer effektiv feilsøking og raskere responstider for kundene. Bedrifter som bruker både Zendesk og et Incident Management System bør definitivt vurdere å integrere de to plattformene for å øke produktiviteten og forbedre kundeopplevelsen. Snakk med oss om Zendesk og Incident Management.