2 MIN LESETID

Fra chatbot til smart assistent: Hvordan AI-teknologi forbedrer CX

Kundeopplevelsen er en viktig faktor for suksess i enhver bedrift. God kundeservice kan øke lojalitet, øke salg og forbedre omdømmet. Tradisjonelt har kundeopplevelsen vært avhengig av menneskelig interaksjon, men med fremveksten av kunstig intelligens (AI) har kundeservice transformert seg. Fra chatbots til smart assistenter har AI-teknologi forbedret kundeopplevelsen.

Chatbots i kundeservice - fordeler og ulemper

Chatbots, som er automatiserte programvareløsninger, har blitt utbredt i kundeservicebransjen, her er noen fordeler. Chatbots har potensial til å håndtere en rekke kundespørsmål og -problemer raskt og effektivt. De er i stand til å samle inn informasjon om kundenes problemer og tilby raske løsninger på problemer i sanntid. Chatbots er også tilgjengelige 24/7, slik at kunder kan få hjelp når som helst på døgnet.

Men chatbots har også noen begrensninger. De er ofte begrenset i sine evner til å forstå naturlig språk, og de kan ikke håndtere komplekse problemer som krever menneskelig intervensjon. Chatbots kan også virke upersonlige og kunder kan føle at de ikke får den hjelpen de trenger. Skuffelsen kan bli stor når man forventer tilgjengelig kundeservice 24/7, men chatbotten skjønner ikke henvendelsen og man innser at man må vente til en eventuell åpningstid.

Chatbotter er likevel effektive og kan i stor grad avlaste kundeservice.

Smarte assistenter i kundeservice

Smarte assistenter er AI-baserte teknologier som kan lære av kundenes preferanser og gi skreddersydde løsninger. De kan også gjenkjenne og forstå naturlig språk og kan svare på spørsmål og problemer på en mer personlig måte. Ved hjelp av maskinlæring kan smarte assistenter lære og forbedre seg over tid, og tilby enda bedre løsninger til kunder.

Les mer om Zendesk Smart assist panel her.

En annen fordel med smarte assistenter er at de kan integreres med andre teknologier som e-post, sosiale medier og mobilapper. Dette betyr at kundene kan få hjelp på en rekke forskjellige plattformer, noe som gjør det lettere for dem å finne svar på problemene sine.

AI kontra menneskelig interaksjon i kundeservice

Det er viktig å huske at mens AI kan forbedre kundeopplevelsen, kan det ikke erstatte menneskelig interaksjon helt. En kombinasjon av AI-teknologi og menneskelig interaksjon vil sannsynligvis gi den beste kundeopplevelsen.

I dagens digitale verden er AI-transformasjonen i kundeservice uunngåelig. Fra chatbots til smarte assistenter vil AI-teknologi fortsette å forbedre kundeopplevelsen. Bedrifter som tar i bruk AI-teknologi for å forbedre kundeopplevelsen vil sannsynligvis øke kundetilfredsheten, lojaliteten og inntektene.

Snakk med oss om Zendesk.