4 MIN LESETID

Chatbot-design: En guide til en vellykket start

Å designe en chatbot kan være en spennende, men utfordrende oppgave. Her er en guide om hvor du bør starte når du skal designe en chatbot
  1. Definer formålet med chatboten:

Før du dykker inn i designprosessen, må du klart definere formålet med chatboten. Skal den håndtere kundeservice, gi informasjon, eller hjelpe med salg? Å ha en tydelig forståelse av formålet vil hjelpe deg med å forme chatbotens personlighet, tone og funksjonaliteter. Samtidig som det hjelper deg med forventningsstyring ut mot de som skal benytte seg av chatboten. 

  1. Tilpass chatboten til målgruppen:

En effektiv chatbot må snakke kundens språk. Utfør grundige undersøkelser for å forstå målgruppen din, deres preferanser, vanlige spørsmål og utfordringer. Har dere tilgjengelige data fra eksisterende kundeservice, er det viktig å bruke disse aktivt. Dette vil bidra til å tilpasse chatbotens svar og skape en mer personlig interaksjon. 

  1. Velg hvor chatboten skal være tilgjengelig:

Skal den være på nettsiden, i en app, på sosiale medier eller kanskje på flere plattformer samtidig? Valget av plattform påvirker hvordan chatboten bør designes for å passe inn i den spesifikke konteksten. Kanskje bør man ha en bot per målgruppe eller per plattform? 

  1. Design en naturlig samtaleflyt:

En naturlig samtaleflyt er avgjørende for en positiv brukeropplevelse. Unngå komplekse setninger og bruk et enkelt språk. Bygg chatbotens samtaleflyt basert på vanlige samtalemønstre og forventninger fra brukeren. 

  1. Implementer grunnleggende funksjoner:

Start med grunnleggende funksjoner og gradvis legg til mer komplekse elementer. Husk å legge til funksjoner for hei, takk, tørrprat og frustrerte brukere. Dette gjør at brukere kan bli kjent med chatboten uten å bli overveldet. Implementer også en enkel avslutningsmekanisme for å overlate kontrollen til brukeren når som helst. 

  1. Integrer AI og maskinlæring:

Bruk av kunstig intelligens (AI) og maskinlæring kan forbedre chatbotens evne til å forstå og svare på brukerens behov. Implementer relevante algoritmer for å forutsi spørsmål, analysere brukerens intensjoner og levere mer presise svar over tid. Med Zendesk sin Chatbot har man full kontroll over saksoppretteres hensikt og kan angi hvilke typer henvendelser som ikke skal innom chatbot, men skal gå rett til kundebehandler. Det er viktig å forsøke å forutse hvor frustrasjon kan oppstå og forsøke bygge gode overganger. 

  1. Legg vekt på brukerens personvern:

Sikre at chatboten er i samsvar med personvernregler. Informer brukerne om hva slags informasjon som samles inn, og hvordan den vil bli brukt. Implementer sikkerhetsfunksjoner for å beskytte sensitiv informasjon. 

  1. Test grundig:

Før lansering er det avgjørende å teste chatboten grundig. Gjennomfør brukertester for å identifisere potensielle feil og forbedre brukeropplevelsen. Juster og optimaliser chatboten basert på tilbakemeldingene du mottar. 

Designing av en chatbot krever planlegging og forståelse av både tekniske og menneskelige aspekter.

Til botbyggere på startstreken: 

Designing av en chatbot krever planlegging og forståelse av både tekniske og menneskelige aspekter. Start med klare mål, noter botens begrensninger, test grundig og vær åpen for kontinuerlig forbedring for å sikre at chatboten din blir en verdifull ressurs for dine brukere.