2 MIN LESETID

AI-drop styrker Zendesks posisjon som ledende innen kundeservice

Den 4. oktober presenterte Zendesk de nyeste fremskrittene de har gjort innenfor generativ AI for kundeservice. Med kraftfulle generative AI-løsninger og avanserte datasikkerhetstiltak styrker Zendesk sin posisjon som ledende aktør innen kundeservice. Flere funksjonaliteter er allerede tilgjengelig og vi inviterer interesserte til å kontakte oss om dere ønsker å teste dem. (AI for Tale blir lansert senere i år).

Zendesk sine AI drop inkluderer:

  1. Generativ AI-drevne Chatbots som skaper autentiske samtaler. Chatboten trekker informasjon fra hjelpesenterartikler og formulerer naturlige setninger.
  1. AI gir agentene forslag til tidligere saker som er kontekstuelt like.
  1. Administratorer kan tilpasse hvordan AI håndtere ulike henvendelseskategorier, inkludert hva chatboten skal håndtere og hva som skal eskaleres rett til en agent.
  1. Administratorer kan nå justere chatbotens “personlighet“ eller tone, så den bedre passer til merkevaren.
  1. Genereativ AI som genererer innhold til artikler som mangler i kunnskapsbasen
  1. Generativ AI for agenter som gir intelligent prioritering av saker, oppsummering av henvendelser og hjelp til å utvide eller endre svar.

Zendesk utvider også automatisk generert behovskategori til flere bransjer, inkludert forsikring, reiseliv, intern IT og HR.

AI for Tale (AI for telefonanrop) vil inneholde funksjoner som oppsummering av samtaler og identifisering av innringers tone.

Zendesk lanserer også en avansert pakke for personvern og databeskyttelse som gir bedrifter:

  • Sterkere og mer målrettet kryptering for å beskytte data.
  • Muligheten til å øke personvernet ved å spesifisere hvilke data som vises og lagres
  • Bedre sikkerhet og synlighet ved å logge hvem som har tilgang til og søkt etter data.

En tabell som beskriver Zendesk AI sin funksjonalitet

En oppsummering av hva Zendesk AI nå tilbyr