6 MIN LESETID

Zendesk Chatbot på norsk: Fremtidens Chatbot for kundeservice

Zendesk Chatbot er en AI-drevet programvareløsning som hjelper bedrifter med å automatisere og effektivisere sine kundeservicetjenester. Nylig ble Chatboten lansert også på norsk. Vi vil gjerne forklare hvordan Zendesk Chatbot fungerer og hvordan den kan være til nytte for din bedrift.

Hvordan Zendesk Chatbot fungerer

Zendesk Chatbot er en del av Zendesk sin Web Widget, men fungerer i flere av de tilgjengelige kanalene i Zendesk sin omnikanal-løsning. Fordi Zendesk frem til nå ikke har støttet norsk, bruker mange norske kunder enda Web Widget (Classic). Her er noen av funksjonene til Zendesk Chatbot.

Zendesk int.panel

Automatisert support:  

Zendesk sin Chatbot gir mulighet for automatisering av vanlige og repetitive supportoppgaver. Boten kan håndtere en rekke oppgaver, som å besvare vanlige spørsmål, henvise til artikler, gi veiledning om produkter og tjenester, og gi statusoppdateringer. Zendesk sin bot kan være en integrert del av en self-serviceplattform, som gir kunder tilgang til en omfattende kunnskapsbase med vanlige spørsmål og svar, feilsøkingsguider og produktinformasjon. Dette gir kundene muligheten til å finne svar på egne spørsmål når som helst, noe som reduserer behovet for å kontakte supportteamet.

Man kan trene boten manuelt, eller kjøpe Zendesk Advanced AI og få en forhåndstrent bot. Dette gjelder per i dag for følgende bransjer: Retail, Software og Finance, men flere bransjer ligger i pipeline. Advanced AI identifiserer automatisk hensikten for henvendelsen, språket henvendelsen er skrevet på og tonen henvendelsen er skrevet i. Dette gir en mer presis og effektiv respons til kundene.

Intelligent ruting:  

Om boten ikke klarer svare på henvendelsen ved hjelp av artikler og lignende, kan den samle inn informasjon fra kundene og bruke intelligent ruting for å sende samtaler til riktig sted i bedriften. Er det henvendelser som kommer ofte, kan man legge inn trinnene boten skal igjennom og informasjon den må samle inn før henvendelsen går videre til en kundekonsulent. Man kan sette opp ulik flyt, basert på om det er utenfor eller innenfor bedriftens åpningstid. Dette sikrer at kundene blir koblet til riktig ressurs med riktig ekspertise, og reduserer ventetiden og behovet for viderekoblinger.

_Zendesk chatbot

Integrert kunstig intelligens:  

Zendesk sin Chatbot er utstyrt med avanserte algoritmer og maskinlæringsteknikker, som gjør den i stand til å kontinuerlig lære og forbedre seg over tid. Gjennom analyse av store mengder data kan boten oppnå bedre forståelse av kundenes behov og preferanser. Dette resulterer i mer personlige og skreddersydde svar som bedre imøtekommer kundenes individuelle krav.

En annen fordel med Zendesk sin Chatbot er dens evne til å generere omfattende rapporter og identifisere informasjonshull. Dette gir bedriften verdifulle verktøy og innsikt til å forbedre både Chatboten og kundeservicen generelt. Når boten nøyaktig identifiserer hensikten bak forskjellige henvendelser og man får rapporter som avdekker dette, kan man raskt justere automatiseringene, forbedre kompetansen og gi ytterligere trening til boten for å skape en enda bedre flyt i kundeservicearbeidet.

Med Zendesk sin integrerte kunstige intelligens, får bedriften en verktøykasse for å levere en forbedret kundeserviceopplevelse. Boten tilbyr ikke bare rask og nøyaktig assistanse, men gir også verdifull innsikt som kan brukes til kontinuerlig forbedring av kundeservicestrategier og prosesser.

Skjermdump fra Zendesk sin Chatbot.

Hvordan Zendesk Chatbot kan være til nytte for din bedrift

Avlast teamet med en virtuell assistent:

Zendesk Chatbot fungerer som en avansert virtuell assistent som er tilgjengelig på forskjellige plattformer, inkludert bedriftens nettsted, kunnskapsportal, apper, Facebook-kanaler og mer. Den er spesielt utviklet for å håndtere vanlige spørsmål og problemer knyttet til kundeservice, produktinformasjon og andre relevante emner. Kundene får umiddelbar tilgang til relevant støtte uten å måtte kontakte kundeserviceteamet.

En annen fordel med Zendesk Chatbot er dens evne til å kompetanseheve nyansatte og junior konsulenter raskt. Ved å avlaste kundeserviceteamet kan Chatboten bistå med å redusere kompetansegapet. Dette betyr at nyansatte kan raskt bygge opp sin kompetanse uten å være avhengig av mer erfarne medarbeidere i unødvendig grad. Samtidig reduseres behovet for økt bemanning da Chatboten effektivt kan håndtere mange av de vanlige henvendelsene. Dette resulterer i bedre ressursutnyttelse og raskere opplæring av teamet.

Integrer Zendesk Chatbot med interne systemer:  

Zendesk Chatbot kan integreres med interne systemer og verktøy, som CRM-systemer, ERP-løsninger og nettbutikker. Dette gjør det mulig for Chatboten å hente og presentere oppdatert informasjon, som ordrestatus, tidligere transaksjoner og produktinformasjon. Bedriftens kunder kan dermed få rask og nøyaktig informasjon, noe som resulterer i en forbedret kundeserviceopplevelse.

Ved å integrere Zendesk Chatbot med interne systemer som kundesegmenteringsverktøy, lojalitetsprogrammer og personaliserte markedsføringsverktøy, kan bedrifter skape en mer personlig og skreddersydd brukeropplevelse. Chatboten kan dra nytte av tilgjengelige data for å gjenkjenne og imøtekomme kundens behov på en mer individuell måte. Dette bidrar til å bygge sterke relasjoner med kundene og øke kundetilfredsheten.

Zendesk Chatbot med AI-funksjonalitet

Zendesk Chatbot er en avansert AI-drevet løsning som bedrifter kan dra nytte av for å automatisere og optimalisere sin kundeservice. Ved å tilby rask og relevant støtte, og integrere med interne systemer, gir Chatboten en forbedret brukeropplevelse for kundene. I tillegg letter Chatboten på arbeidspresset og kompetansehever de ansatte og sørger for optimal ressursbruk. Zendesk sin Chatbot er fleksibel og kan tilpasses bransjespesifikke behov. Snakk med oss om Zendesk.

En tabell med forskjellen på Zendesk AI og Zendesk Advanced AI
Zendesk AI kontra Zendesk Advanced AI